Mögelsanering i Stockholm

Vi hjälper er bli fri från mögel

Tel: 08-5181 6666

Mögel i fastigheten

Mögelsvampar förekommer naturligt utomhus vi påverkas normalt inte av det, problemet kommer när det växer mögel inom i våra bostäder. Då är det dags att låta utföra en mögelsanering. Enligt Boverket har ca 34% av Svenska småhus någon form av fukt och eller mögelproblem, antal boende som påverkas negativt i sin boende miljö ökar i takt med att vi bygger tätare hus samt inte underhåller husen.

Vanliga symtom vid mögel allergi:

 • Hosta
 • Luftrörsbesvär
 • Snuva
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Torr hud
 • Huvudvärk
 • Rinnande och kliande ögon
Mögelsaneringen
Först måste man utreda varför det uppstått en mögelskada och ta fram ett åtgärds program som får bort möglet men också ser till att det inte kommer tillbaks.

Vi på Avfuktningsteknik i Stockholm hjälper er att bli av med ert mögel. Klicka här för kontaktuppgifter.


Mögelsaneringens metoder

 • Isblästring - mindre bra då det sprider sporerna i utrymmet och kan öka sportrycket mot boytan
 • Natriumhypoklorit som är syresatt minst 5-10% lösning - ger bra avdödning samt bleker ner pigmentet har även bra avdödning på lukter
 • Slipning - samma som vid isblästring ingen kontroll på sporerna
 • Boracol - ingen blekning mindre bra avdödning
 • Ta bort skadat material - ibland vid större angrepp kan det vara enda sättet

 

Mögelsproblem i konstruktioner

Krypgrund är en känd riskkonstruktion där det periodvis kan bli mycket hög luftfuktighet, uppåt 97% är inte ovanligt. I krypgrunden behöver man isolera eller plasta marken samt del av yttre grundmurar får att minska markavdunstningen samt se till att hålla ned kylan i marken då den varma luften kommer in via kattgluggarna på sommaren.

Kallvind är en känd risk konstruktion där det periodvis kan bli mycket hög luftfuktighet, uppåt 97% är inte ovanligt. Finns ingen ventilation (aktiv) behöver man bygga ut den så man åtminstone ligger i närheten av Borverkets rekommendation 1 luftomsättning varannan timme. Man bör även se över värme läckaget mot vinden samt kontrollera ångspärren.

Uppreglade golv på platta, oftast kapilärt stigande fukt som fångas i golvkonstruktionen, lösningen är ofta förbättrad dränering eller aktivt ventilerade golv

Enstegstätade fasader är idag kända problem - läs mer på Statens provningsanstalt.

mögelsanering i stockholm
mögelsanering i stockholm
mögelsanering i stockholm


Mögelsanering i Stockholm, klicka här för kontakt